İRGİNLER DÖKÜM ‘ÜN HİKAYESİ

İRGİNLER DÖKÜM KİMDİR?

Ístanbul Dökümcüler sanayi sitesinde unutulmaya yüz tutmuş eski usul döküm sistemini işinin ehli yıllarını dökümcülüğe vermiş ve atalarından öğrendiği döküm işini kendi çocuklarına öğreterek döküm sanayiinde en eski olarak bilinen Sadık İRGÍN ve Çocukları Zafer ÍRGİN, Selahattin ÍRGİN ile bir tarihi yaşattıkları eski usül dökümhanede döküm nedir? Nasıl Yapılır? Niçin eski usül döküm yaşatılmalı? Bu döküm mesleğinin ölmemesi için verdiği bu uğraş nedendir? Hepsinin cevabını almak için işinin ehli ve işine sevdalı Sadık İrgin ustayı dinliyoruz. Sadık İrgin Ustayı Dinlemeden Önce Cami Minareleri hillaleri ile Camii Şerif, Minare, Minber, Şerefe Hilal ve Alemlerinden bir kaç örneği görmek gerekir. Çünkü herbiri bir fabrikasyon ürünü gibi çıkmış durumda. DÖKÜM DENİNCE AKLA İO SB DOKÜMCÜLER SANAYII İRGİNLER DÖKÜM GELİYOR.

İşte Sadık İRGİN ustanın Camii-Şerif hilali minber ve kürsü alemleri denince neden Dünyanın dört bir yanından aranıp iş yaptırıldığının göstergesi gibi.

USTA ELLERİDEN ÇIKAN EMSALSİZ ÜRÜNLER. “Döküm; erimiş metalin, içerisinde istenilen şekilde boşluk bulunan bir kalıba dökülerek katılaştırılma yöntemine denmektedir. Çelik hurda, çeşitli pik demir ve demir alaşımlarını yüksek sıcaklıklarda kupol, ark ve endüksiyon ocaklarında eritip metal, kum ya da seramik kalıplarda şekillendirerek çelik, pik, sfero ve temper döküm ürünlerini ham ya da işlenmiş olarak üreten sektör döküm sanayidir. Döküm, belirlenmiş biçimde elde edilmesi amaçlanan herhangi bir şeklin oluşturulması amacıyla yapılan işlemlere denilmektedir. Dökümde kullanılacak ham-sIVı maddenin (alaşım, metal içerikli) isitılarak ergitilmesi ve önceden belirlenen şekle ait kalıplara akışkan (yarı sıvı) halde dokülmesi ile döküm işlemi tamamlanmış olmaktadır. Bir başka değişle döküm ergitilmiş sıvI metalin bir kalıba veya boşluğa dokülerek onun şeklinı alacak tarzda katılaştırılmış halıdir”

Bu malzemeler, kum, alçı, seramik ve metal olarak sayılabilmektedir. Katılaşma sonrasında bazı döküm yöntemlerinde parçanın çıkarılabilmesi için kalıbın bozulması gerekmektedir. Kum kalıplár bir kez kullanılabilmektedir. Bazı yöntemler içerisinde kalıpların kalıcı olduğu görülmektedir. Metal ve kokil kalıplar birden çok parça üretimi için kullanılmaktadır. Dökme demir, çelik, alüminyum, magnezyum, titanyum gibi çeşitli maddelerin döküm yöntemleri birbirlerine göre farklılık göstermektedir. Alüminyum ve magnezyum gibi hafif metallerin üretimi, üretilecek parçanın şekline ve özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle daimi kalıba döküm çeşidi olan basınçlı döküm yöntemi ile üretilmektedir Döküm Çeşitleri

Döküm çeşitleri genellikle iki başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar bozulabilir kalıba döküm ve kalıcı kalıba döküm olarak adlandırılabilmektedir. Döküm çeşitleri döküm işleminde kullanılan kalıplara göre bazı kaynaklarda farklı başlıklara ayrılmakta olup; bunlar kum kalıba döküm ve diğer döküm yöntemleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Döküm çeşitleri altı maddeden oluşmaktadır. Bunlar; • Hassas döküm, • Sürekli döküm, • Savurma (merkezkaç/santrifüj) döküm, • Kokil döküm, Basınçlı döküm Alçı döküm olarak sıralanmaktadır. Hassas dökümde; karmaşık parçalar temiz ve tam şekilde elde edilebilmektedir. Bu döküm şekli metal parça imalat sektöründe parçanın son haline en yakın döküm şekli olarak tanımlanmaktadır Hassas dökümde alaşımlar eğer talaş kaldırılarak işlenmesi veya dövülebilmesi mümkün değilse kullanılabilmektedir. Hassas döküm özel ürünlerin üretilmesinde kullanılmaktadır.

Ergimiş metalin su ile soğutulması sonucunda iki ucu açık bir kalıptan geçirilerek katı hale getirilmesi dönüştürülmesi sürekli döküm olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde kokil kalıp kullanılmaktadır. Bu kalıbın iki ucu açıktır. Kokil kalıbın içerisine sıvi metal dökülerek kalıp içerisinden geçerken soğutma sıvisı püskürtülmektedir. Bu şekilde sıcaklıkta düşme sağlanmaktadır. Metal katılaşarak, kalıbın diğer tarafından istenen şekle uygun ürünün çıkması sağlanmaktadır. Sürekli döküm yönteminde karışik parça dökülmesi mümkün değildir. Sürekli döküm yönteminde daha çok saç, şerit, levha tipi ve içi dolu silindirik ürünlerin dökümü gerçekleştirilmektedir.

Alçı döküm ise hafif alaşımların dökümünde tercih edilmektedir. Kalıp malzemesi olarak çelik ya da dökme demirin kullanıldığı döküm yöntemine kokil döküm adı verilmektedir. Kokil dökümde metal kalıplarla birçok parçanın dökümü yapılabilmektedir. Eğer kokil dökümde az sayıda parça üretilirse bu döküm pahalı olabilmektedir. Buradan kokil dökümün ilk yatırım maliyetinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu yöntemde dökümün kalıptan çıkarma zor olduğu için bazı parçaların dökümünün imkansız olduğu görülmektedir. Sözleriyle sözün bittiği yere geldiğini bakışlarıyla anlatan dev çınar Sadık IRGİN eski ocak usül döküm işini evlatları Selahattin İRGİN ile Zafer İRGİN’in gözlerinin içine bakarak adeta bu aşığı olduğu ata mesleğini kendilerine emanet ettiğıni ifade eden bakışlarına karşılık her iki evladının güvenini boşa çıkarmayacağız ve senin atalarından alıp bu modern çağ denilip el emek göz nuru mesleklerin fabrikasyonlaşarak çoğaldığı dönemde ne kadar el üretiminin değeri bilinmesede aldığımız bayrağı bizde evlatlarımıza hatta onlarda evlatlarına teslim edecek şekilde yürüteceğiz şeklindeki duruşları bir baba için en önemli gurur, evlatları Selahattin ve Zafer için ise çok büyük bir onur olduğu her hali ile ortadaydı.

İRGİNLER EKİBİMİZ

Sadık İRGİN

Selahattin İRGİN

...

Zafer İRGİN

... İRGİN

MERAK ETTİKLERİNİZ

DÖKÜM NE DEMEKTİR?

Erimiş metalin, içerisinde istenilen şekilde boşluk bulunan bir kalıba dökülerek katılaştırılma yöntemine denmektedir.

DÖKÜM NASIL YAPILIR

Çelik hurda, çeşitli pik demir ve demir alaşımlarını yüksek sıcaklıklarda kupol, ark ve endüksiyon ocaklarında eritip metal, kum ya da seramik kalıplarda şekillendirerek çelik, pik, sfero ve temper döküm ürünlerini ham ya da işlenmiş olarak üreten sektör döküm sanayidir. Döküm, belirlenmiş biçimde elde edilmesi amaçlanan herhangi bir şeklin oluşturulması amacıyla yapılan işlemlere denilmektedir.

DÖKÜM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Döküm çeşitleri genellikle iki başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar bozulabilir kalıba döküm ve kalıcı kalıba döküm olarak adlandırılabilmektedir. Döküm çeşitleri döküm işleminde kullanılan kalıplara göre bazı kaynaklarda farklı başlıklara ayrılmakta olup; bunlar kum kalıba döküm ve diğer döküm yöntemleri olarak sınıflandırılmaktadır.

BİZE ULAŞIN